Vad är ränta på Ränta effekten?

Många aktie- och fondsparare drömmer om att öka sin avkastning och flerdubbla sina startkapital. Däremot är det få som förstår mekanismen bakom finansiellt sparande och effekten av ränta på ränta i praktiken. Denna artikel avser att förklara begreppet på djupet och underlätta förståelsen för hur effekten fungerar i praktiken samt på den finansiella marknaden.

Hur fungerar egentligen ränta på ränta effekten?

De flesta som sparar i finansiella instrument har en idé om hur mycket deras startkapital kommer ge i avkastning. Men betydligt fler har ingen aning om hur detta fungerar. Ränta på ränta effekten är baserad på logisk tänkande. Det initiala kapitalet kommer att öka i värde efter ett år på grund av den årliga räntan.

Trots att begreppet är välkänt bland aktie- och fondägare är det ytterst få som förstår mekanismen bakom det. Ränta på ränta effekten utgår i sin grund från en matematisk formel som ekonomistudenter lär sig i kursen finansiell ekonomi på högskolan. Själva logiken bakom formeln är lätt att förstå och verkar som ett kraftfullt verktyg.

Hur beräknas ränta på ränta effekten?

Det som styr hur mycket en avkastning blir är tre saker; startkapitalet, den årliga räntan och antal år. Formeln blir således så här: startkapital * [1 + (räntesats i %/100)]^antal år. Men bli inte lurad av hur komplicerad formel ser ut, förklaringen bakom hur dessa saker hänger ihop är betydligt lättare att förstå än det tror.

En förenklad formel på ränta på ränta effekten

Låt oss anta att vi har ett startkapital på 100 kronor med en årlig räntesats på 20 % som vi ska investera i 2 år. Formeln för de två första åren blir således så här: 100 *1,2 = 120 kronor. Det andra året antar det nya beloppet (120 kronor): 120 * 1,2 = 144 kronor. Samma uträkning gäller för det tredje året (som utgår från 144 kronor).

Exempel på hur ränta på ränta effekten fungerar i praktiken

Med ovannämnda logik kan vi nu förklara hur formeln för ränta på ränta fungerar. När startkapitalet ökar med räntesatsen antar det ett nytt värde. Det nya beloppet ökar också med räntesatsen och vi får således en ränta på ränta effekt. Något som sammanfattas med formeln startkapital * [1 + (räntesats i %/100)]^antal år. Vi behöver alltså inte längre räkna ränta på ränta effekten från år till år.

Hur blir ränta på ränta effekten under år 5?

Låt oss utgå ifrån föregående exempel och beräkna den nya avkastningen efter fem år. Vi kan vid detta läge göra beräkning från år till år som tidigare eller välja att använda formeln för ränta på ränta. Här används det sistnämnda för att underlätta uträkningen för oss själva :100 * [1 + (20/100)]^5 = 248,832 (249 kronor vid avrundning).

Går det att bli rik på ränta på ränta effekten?

Principen bakom effekten talar för sig själv men för att bli rik krävs att man investerar under en längre tid. Räntesatsen ligger nämligen aldrig så hög som på 20 % som i ovannämnda exemplet. Avkastningen ökar således gradvis oberoende på hur mycket man investerar utöver startkapitalet, men för att bli rik kräver det alltså tålamod (eller helt enkelt tur).

Gäller ränta på ränta effekten på fonder?

Ränta på ränta effekten fungerar på samma vis för fonder som det gör för aktier. För den som sparar i fonder månadsvis finns det ytterligare en formel som sparare använder. Den är baserad på föregående matematiska formel och räknar ut avkastningen för varje månad under en viss tidsperiod: första inbetalning *[1 + (räntesats /tidsperiod)]^(tidsperiod*antal år) – första inbetalning. Tidsperiod (r) kan ses som antal månader (12).

Hur fungerar månatlig ränta på ränta effekt?

Med utgångspunkt för formeln för månatlig avkastning, låt oss anta att vi vill sätta in 100 kronor per månad i tre år med en årlig räntesats på 20 %. Formeln blir i så fall: 100 *[1 + (0,2/12)]^(12*3) – 100 = 81,313 (81 kronor vid avrundning). Den månatliga avkastningen vid en årlig räntesats på 20 % under tre år blir alltså ungefär 81 kronor.

Ränta på ränta effekten och dess negativa sidor

Såsom ränta på ränta effekten ökar avkastningen i den finansiella marknaden, så kan den också öka skulden enligt samma princip vid diverse lån. Detta fenomen är inte självklart för många. Ränta på ränta effekten ger nämligen inte alltid ett positivt utfall. Banker och andra privata långivare använder särdeles denna princip vid exempelvis bostadslån och liknande.

  • Ränta på ränta effekten ökar avkastningen i den finansiella marknaden
  • Effekten ökar också skulder enligt samma princip hos låntagare

Hur länge tar det att få ränta på ränta effekten?

För att få en viss summa avkastningen så kräver det mer än bara tålamod. Som aktie- och fondsparare har man inte kontroll över den årliga räntesatsen. Det enda man kan styra är investeringsperioden. Denna period bör vara så långsiktig som möjlig för att ränta på ränta effekten ska få den effekt som man önskar sig.

Vad är bäst att investera i?

Ränta på ränta principen fungerar på samma sätt vid fond- och aktiesparande. Vilken som används beror på hur mycket risk man tar och föredrar. Vid aktiesparande har man kontroll över den egna portföljen och kan minimera risken genom att fördela kapital över olika aktier. Avkastningen blir således betydligt mer, men fondsparande sprider också ut risken och förvaltas aktivt mot en viss procentuell courtage.

  • Ränta på ränta fungerar på samma sätt vid aktie- och fondsparande
  • Kunniga får courtage mot att förvalta fonder

Hur ökar man sin avkastning genom ränta på ränta effekten?

Avkastningen ökar desto större startkapitalet eller den månatliga insättningen är om den årliga räntesatsen är konstant. Om startkapitalet är konstant (som vid aktiesparande) och det inte finns månatliga insättningar (som vid fondsparande), så beror avkastningen på den rörliga räntesatsen. Desto större årliga räntesats, desto större avkastning och risktagande för den som sparar i den finansiella marknaden.

Men om räntesatsen minskar och alla andra värden är konstanta, så blir effekten det motsatta och avkastningen blir mindre. Själva räntesatsen styrs inte av den enskilde spararen. Men det går att påverka den genom att sälja och köpa finansiella instrument för att utjämna effekten. Man kan också göra ytterligare insättningar för att få samma effekt.

Aktieutdelning som insättning

Med aktieköp följer utdelningar som återinvesteras för att utöka startkapitalet med ytterligare insättning. Därmed jämnar man ut risken vid negativ ränta och minskar en eventuell minskning av den initiala avkastningen till följd av ränteminskningen. Observera att aktieutdelningar inte är stora belopp och räcker förmodligen inte till att utjämna eventuella biverkningar till följd av negativ ränta.

Detta betyder inte att det går att återinvestera aktieutdelningar på det ovannämnda sättet, men det kräver att varje investerare har en portfölj av aktier som ger tillräckligt med utdelning. Oftast gäller det alltså flera hundra (om inte tusen) aktier och en bättre strategi skulle vara att köpa aktier när värdet på aktier minskar och sälja när det nått sin topp.

Hur räknar man effekten utan formeln?

Inte alla gillar matematik och det betyder inte att dessa ska stå utan samma möjlighet som alla andra. Numera finns det ett flertal kalkyler på internet som gör beräkningen åt investerare med ett enkelt klick med musen. Det kräver varken att man förstår principen bakom ränta på ränta effekten eller att man är bra på beräkningar.

Dessa sidor fungerar således att man anger alla relevanta komponenter som ingår i den matematiska formeln, det vill säga, startkapitalet, den årliga räntesatsen samt antal år. Mycket enklare blir det inte. Kalkylerna räknar inte bara ut en eventuell avkastning utan också vad en låntagare kommer betala i sin helhet på grund av den effektiva räntan.

Ränta på ränta effekten som ett verktyg

Effekten av ränta på ränta, som påvisade igenom hela texten, visar dels positiva utfall som negativa. Utfallen beror på huruvida man är låntagare eller investerare. Den matematiska formeln underlättar för den som vill se hur sin besparing gradvis ökar i värde och ger avkastning. Men den ger också låntagare en extra tankeställare inför framtida lån.

Relevanta frågor

Kan man bli rik på ränta på ränta effekten?

Gäller effekten vid både aktier och fonder?

Vad beror ränta på ränta effekten på?

Finns det risker med ränta på ränta effekten?

Lämna en kommentar

bli rik med blirikast.se

Kontakt

hej[a]blirikast.se

Sociala medier

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev och få tips om sätt att bli rikare på!